Pad::

Doelstelling

Vereniging Aegon behartigt als aandeelhouder op evenwichtige wijze de directe en indirecte belangen van Aegon N.V. en daarmee in een groep verbonden maatschappijen, verzekerden, medewerkers, aandeelhouders en andere relaties.

Vereniging Aegon doet dit in hoofdzaak door effecten Aegon N.V. te bezitten en de daaraan verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uit te oefenen. Haar inkomsten bestaan uit opbrengsten uit deze effecten.

In 2007 heeft Vereniging Aegon een nevendoelstelling ontwikkeld, op grond waarvan zij de Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft opgericht en daarnaast partner is geworden van de International Longevity Centre-Nederland (zie Nevendoelstelling).

De volledige doelomschrijving van Vereniging Aegon is te vinden in artikel 3 van haar statuten.

bijgewerkt augustus 30 2018