Pad::

Leden en bestuur

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Aegon bestaat uit zeventien leden. Deze leden hebben uiteenlopende maatschappelijke achtergronden.

Van deze zeventien leden zijn vijftien leden onafhankelijk van Aegon N.V. Zij zijn niet als werknemer of als oud-werknemer aan Aegon N.V. of een van de aan Aegon N.V. gelieerde groepsmaatschappijen verbonden of verbonden geweest en evenmin zijn zij lid of lid geweest van de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur van Aegon N.V. De overige twee leden maken deel uit van de Raad van Bestuur van Aegon N.V.

Het Bestuur van de Vereniging telt zeven leden, waarvan vijf leden, inclusief de voorzitter en de vice-voorzitter, niet aan de Aegon Groep verbonden zijn of zijn geweest. De overige twee leden zijn lid van de Raad van Bestuur van Aegon N.V.

Bestuur

Dr. W.M. van den Goorbergh, voorzitter
Ir. M.E. van Lier Lels, vice-voorzitter
Drs. C.J. Kalden
M.J. Rider
Prof.mr. V.P.G. de Serière
J.W.Th. van der Steen
Ir. A.R. Wynaendts

Secretaris van het Bestuur

Mr. J.S. van der Woude

Overige leden

Ir. B.F. Dessing
Drs. H.A. Doek
Dr. C.M. Hooymans
Drs. H.J. Machielsen
Prof.dr. P.L. Meurs
Drs. R.J. Meuter
Mr. N.A. Mourits
Prof.dr. E.M. Sent
Mr. M.J. Tijssen
H.A. van der Til

Beknopt curriculum vitae van de leden

Dessing Ir. B.F. Dessing (1948) is lid geworden van Vereniging Aegon in 2011. De heer Dessing was tot in 2007 voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT). Nu vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij lid van de Raad van Commissarissen van SPF Beheer B.V., lid van de Raad van Commissarissen van ACTA Holding B.V., lid van de Raad van Commissarissen van Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V., lid van de Raad van Toezicht van de NOS en voorzitter van Stichting Nederlandse Hart Registratie.
Doek Drs. H.A. Doek (1947) is lid van Vereniging Aegon sinds 2008. Hij was lid van de maatschap Loyens & Loeff en tot juni 2011 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De heer Doek bekleedt een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij commissaris van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL N.V., van Topfonds Gelderland B.V. en voorzitter van Stichting Kasteel Middachten. Ook is hij penningmeester van Europa Nostra te Den Haag/Brussel.
van den Goorbergh Dr. W.M. van den Goorbergh (1948 ) is sinds 2003 lid van Vereniging Aegon en trad in 2004 toe tot het Bestuur. In 2008 is hij benoemd tot voorzitter van het Bestuur. Tot 2002 was hij vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Rabobank Nederland. Hij bekleedt thans diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij voorzitter van de Raden van Commissarissen van DELA en NIBC Bank N.V.
Hooymans Dr. C.M. Hooymans (1951) werd lid van Vereniging Aegon in 2010. Van 2002 tot eind 2013 was zij lid van de Raad van Bestuur van TNO in Delft. Voordien was zij lid van de directie van Plant Sciences van Wageningen Universiteit en Research Centrum, algemeen directeur van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving B.V. te Wageningen, algemeen directeur van het Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten in Wageningen. Zij is commissaris van de Rabobank Vallei en Rijn. Ook is zij lid van de Raden van Toezicht van het Diabetesfonds, Eramus Medisch Centrum Rotterdam en van Hogeschool Arnhem-Nijmegen.
Kalden Drs. C.J. Kalden (1948) is lid van Vereniging Aegon sinds 2012 en werd in 2017 als lid van het Bestuur benoemd. Tot mei 2013 was hij directeur van Staatsbosbeheer. Voordien was de heer Kalden onder meer secretaris-generaal van het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hij bekleedt een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is de heer Kalden onder meer voorzitter van het Bestuur van de Stichting Weidegang, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting ARK Natuurontwikkeling, voorzitter van het bestuur van de stichting Groene Hart, voorzitter van het Bestuur van de Nederlandse Kastelenstichting, voorzitter van de Bosch van Rosenthal stichting en Landgoed Beekzicht.
Marike van Lier Lels Vereniging Aegon Ir. M.E. van Lier Lels (1959) is lid van Vereniging Aegon sinds 2009 en werd in 2012 als lid van het Bestuur benoemd. Tot 2005 was zij directeur Operations van de Schiphol Groep. Sindsdien is mevrouw Van Lier Lels commissaris en bestuurder en is zij lid van de Raden van Commissarissen van TKH Group N.V., Eneco Holding N.V. en sinds februari 2016 van de NS. Ook is zij niet-uitvoerend lid van de Raden van Bestuur van RELX N.V., RELX Group plc en RELX PLC en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Natuur en Milieu. Tot 1 augustus was zij lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.
Drs. H.J. Machielsen (1960) is sinds 2017 lid van Vereniging Aegon. De heer Machielsen was tot 2012 Chief Financial Officer van Eneco N.V. Nu vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij lid van de Raad van Commissarissen van Provinciale Waterleiding Noord-Holland, voorzitter van het bestuur van stichting pensioenfond Nedlloyd, lid van Raad van Toezicht voor het bedrijfstak pensioenfond Openbare Bibliotheken en voorzitter Raad van Toezicht voor het bedrijfstak pensioenfonds Recreatie. Ook is hij als beleggingsdeskundige verbonden aan de Nationale Monumenten Organisatie.
Prof. dr. P.L. Meurs Prof.dr. P.L. Meurs (1953) werd lid van Vereniging Aegon in 2012. Zij is hoogleraar Bestuur in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en was tot 1 februari 2013 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal om daarna eerst gewoon en vervolgens buitengewoon lid te worden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Per 1 januari 2015 is zij voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Mevrouw Meurs vervult daarnaast diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies, in het bijzonder in de zorg. Zo was zij tot juni 2015 voorzitter van het Bestuur van ZorgOnderzoek Nederland (ZonMw). Zij is lid van de Raad van Toezicht van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) en van het bestuur van het Health Insurance Fund. Vanaf 26 augustus 2016 is zij tevens lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en vanaf 1 januari 2017 lid van de Raad van Toezicht van ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten.
Drs. R.J. Meuter (1947) is vanaf 2012 lid van Vereniging Aegon. De heer Meuter was vice-voorzitter Wholesale Banking van ABN AMRO tot 2005. Nu vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij lid van de Raden van Commissarissen van TD Bank N.V. en Advanced Metallurgical Group N.V. Tevens is de heer Meuter lid van de Raad van Toezicht van Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, lid van het Bestuur van Stichting Ubbo Emmiusfonds van de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van het Bestuur van de Stichting Continuïteit van Vistaprint.
Mr. N.A. Mourits Vereniging Aegon Mr. N.A. Mourits (1947) werd in 2012 lid van de Vereniging. De heer Mourits is adviseur in de financiële dienstverlening. De heer Mourits is lid van de Geschillencommissies Advocatuur, BOVAG en Notariaat. Tot 2010 was de heer Mourits directeur van de Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs en Financiële Dienstverleners (NVA).
  Mr. J.S. van der Woude (1963) Mevrouw Van der Woude is sinds 1 februari 2019 secretaris van het Bestuur.
M.J. Rider (1963) is lid van Vereniging Aegon en van het Bestuur sinds 2017. De heer Rider is lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van Aegon N.V..
Prof E.M. Sent Vereniging Aegon Prof.dr. E.M. Sent (1967) werd lid van Vereniging Aegon in 2010. Sinds 2004 is zij hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds juni 2011 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Daarvoor was zij Research Fellow van het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) te Wassenaar en Assistant/Associate Professor aan de University of Notre Dame in Indiana, USA. Voorts was zij Visiting Scholar aan de London School of Economics in London, UK. Daarnaast is zij lid van de Raden van Toezicht van Karakter, Introdans en Atria, lid van het Curatorium van de Wiardi Beckman Stichting en redacteur van het Journal of Institutional Economics.
Prof. Mr. V.P.G. de Seriere Prof.mr. V.P.G. de Serière (1949) is vanaf 2015 lid van de Vereniging Aegon en is sindsdien tevens lid van het Bestuur. De heer De Serière is als of counsel verbonden aan Allen & Overy in Amsterdam, gespecialiseerd in bank- en effectenrecht. Hij is daarnaast hoogleraar vermogensrechtelijke aspecten van effectenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van het Nijmeegse Instituut voor Financieel Recht. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van IMC B.V. en tevens is hij lid van de Vereniging OOM / Aegon. Ook is hij bestuurder van twee culturele stichtingen.
J. Van Der Steen

J.W.Th. van der Steen (1954) is sinds 2017 lid van Vereniging Aegon. De heer Van der Steen is commissaris en adviseur. Zo is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van BinckBank N.V. en Princess Sportsgear & Travel B.V., vice-voorzitter van Amsterdam RAI B.V., bestuurslid van Stadhold Insurances Luxemburg S.A. en adviseur van Aon Groep Nederland B.V. Tevens is hij bestuurslid van de Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouw Orkest te Amsterdam. Tot 2014 was de heer Van der Steen in diverse internationale functies bij Aon Corporation werkzaam en tot 2006 Voorzitter van de directie van Aon Groep Nederland B.V. Daarvoor werkte hij bij ING Bank.

Mr. M.J. Tijssen (1957) werd lid van Vereniging Aegon in 2018. Mevrouw Tijssen heeft tot 2007 gewerkt bij ABN AMRO in diverse functies. Zij is in 2009, als grondlegger, gestart in de Fintech-wereld met Five Degrees, een IT aanbieder in core banking systems. Daarnaast is zij van-af 2014 vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Univé Coöperatie en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Univé Schade NV.
H.A. van der Til Vereniging Aegon H.A. van der Til (1956) werd lid van Vereniging Aegon in 2010. De laatste tien jaar van zijn loopbaan was hij voornamelijk werkzaam in de functiegebieden financiën (planning & control) en operaties (plannen, beleid en operationele gereedheid). In de rang van generaal-majoor der mariniers vervulde hij van juni 2007 tot aan het eind van zijn loopbaan op 1 januari 2012 verschillende functies bij het NAVO-hoofdkwartier in Afghanistan en bij het Ministerie van Defensie te Den Haag. Voordien bekleedde hij diverse operationele en staffuncties in binnen- en buitenland bij het Korps Mariniers en het Commando Zeestrijdkrachten in Den Helder. Hij is voorzitter van het bestuur van de Stichting De Reensche Compagnie, die in Hoogezand 180 huurwoningen voor senioren beheert.
Alex Wynaendts Vereniging Aegon Ir. A.R. Wynaendts (1960) is lid van Vereniging Aegon en van het Bestuur sinds 2008. De heer Wynaendts is voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon N.V. 

bijgewerkt maart 14 2019