Pad::

Leden en bestuur

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Aegon bestaat uit zeventien leden. Deze leden hebben uiteenlopende maatschappelijke achtergronden.

Van deze zeventien leden zijn vijftien leden onafhankelijk van Aegon N.V. Zij zijn niet als werknemer of als oud-werknemer aan Aegon N.V. of een van de aan Aegon N.V. gelieerde groepsmaatschappijen verbonden of verbonden geweest en evenmin zijn zij lid of lid geweest van de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur van Aegon N.V. De overige twee leden maken deel uit van de Raad van Bestuur van Aegon N.V.

Het Bestuur van de Vereniging telt zeven leden, waarvan vijf leden, inclusief de voorzitter en de vice-voorzitter, niet aan de Aegon Groep verbonden zijn of zijn geweest. De overige twee leden zijn lid van de Raad van Bestuur van Aegon N.V.

Bestuur

Dr. W.M. van den Goorbergh, voorzitter
Ir. M.E. van Lier Lels, vicevoorzitter
Mr. E. Friese
Drs. C.J. Kalden
M.J. Rider
Prof.mr. V.P.G. de Serière
J.W.Th. van der Steen

Secretaris van het Bestuur

Mr. J.S. van der Woude

Overige leden

Ir. B.F. Dessing
Mr.drs. P.C.G. Glas
Dr. C.M. Hooymans
Drs. H.J. Machielsen
Prof.dr. P.L. Meurs
Drs. R.J. Meuter
Mr. N.A. Mourits
Prof.dr. E.M. Sent
Mr. M.J. Tijssen
H.A. van der Til

Beknopt curriculum vitae van de leden

Ir. B.F. Dessing (1948) is lid van Vereniging Aegon sinds 2011. De heer Dessing was tot in 2007 voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT). Nu vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij lid van de Raad van Commissarissen van SPF Beheer B.V., lid van de Raad van Commissarissen van ACTA Holding B.V., lid van de Raad van Commissarissen van Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V., lid van de Raad van Toezicht van de NOS en voorzitter van Stichting Nederlandse Hart Registratie.
Mr.drs. P.C.G.Glas (1956) is lid van Vereniging Aegon sinds 2019. De heer Glas is per 2019 benoemd tot Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Daarvoor was hij 15 jaar watergraaf van Waterschap De Dommel en 6 jaar landelijk voorzitter van de Unie van Waterschappen. Daarnaast was hij tot 2019 lid van de Raad van Commissarissen van de NWB Bank.
  Dr. W.M. van den Goorbergh (1948 ) is sinds 2003 lid van Vereniging Aegon en trad in 2004 toe tot het Bestuur. In 2008 is hij benoemd tot voorzitter van het Bestuur. Tot 2002 was hij vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Rabobank Nederland. Hij bekleedt thans diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies.
Hooymans Dr. C.M. Hooymans (1951) is lid van Vereniging Aegon sinds 2010. Van 2002 tot eind 2013 was zij lid van de Raad van Bestuur van TNO in Delft. Voordien was zij lid van de directie van Plant Sciences van Wageningen Universiteit en Research Centrum, algemeen directeur van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving B.V. te Wageningen, algemeen directeur van het Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten in Wageningen en was zij tot 1 juli 2018 commissaris van de Rabobank Vallei en Rijn. Zij is lid van de Raden van Toezicht van het Diabetesfonds, Eramus Medisch Centrum Rotterdam en van Hogeschool Arnhem-Nijmegen.
Drs. C.J. Kalden (1948) is lid van Vereniging Aegon sinds 2012 en werd in 2017 als lid van het Bestuur benoemd. Tot mei 2013 was hij directeur van Staatsbosbeheer. Voordien was de heer Kalden onder meer secretaris-generaal van het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hij bekleedt een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is de heer Kalden onder meer voorzitter van het Bestuur van de Stichting Weidegang, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting ARK Natuurontwikkeling, voorzitter van het bestuur van de stichting Groene Hart, voorzitter van het Bestuur van de Nederlandse Kastelenstichting, voorzitter van de Bosch van Rosenthal stichting en Landgoed Beekzicht.
Ir. M.E. van Lier Lels (1959) is lid van Vereniging Aegon sinds 2009, trad in 2012 toe tot het Bestuur en werd in 2018 benoemd tot vicevoorzitter van het Bestuur. Tot 2005 was zij directeur Operations van de Schiphol Groep. Sindsdien is mevrouw Van Lier Lels commissaris en bestuurder en is zij lid van de Raden van Commissarissen van RELX PLC, NS, Dura Vermeer en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Innovation Quarter.
Drs. H.J. Machielsen (1960) is lid van Vereniging Aegon sinds 2017. Hij was tot 2012 Chief Financial Officer van Eneco N.V. Nu vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij lid van de Raad van Commissarissen van Provinciale Waterleiding Noord-Holland, voorzitter van het bestuur van stichting pensioenfond Nedlloyd, lid van Raad van Toezicht voor het bedrijfstak pensioenfonds Openbare Bibliotheken en voorzitter Raad van Toezicht voor de bedrijfstak pensioenfonds Recreatie. Ook is hij als beleggingsdeskundige verbonden aan de Nationale Monumenten Organisatie.
Prof.dr. P.L. Meurs (1953) is lid van Vereniging Aegon sinds 2012. Zij is hoogleraar Bestuur in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en was tot 1 februari 2013 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal om daarna eerst gewoon en vervolgens buitengewoon lid te worden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Per 1 januari 2015 is zij voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Mevrouw Meurs vervult daarnaast diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies, in het bijzonder in de zorg. Zo was zij tot juni 2015 voorzitter van het Bestuur van ZorgOnderzoek Nederland (ZonMw). Zij is lid van de Raad van Toezicht van Amsterdam UMC. Vanaf 26 augustus 2016 is zij tevens lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam (UvA), vanaf 1 januari 2017 lid van de Raad van Toezicht van ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten en vanaf 1 januari 2018 lid van de Raad van Commissarissen van de Parnassiagroep.
Drs. R.J. Meuter (1947) is lid van Vereniging Aegon sinds 2012. De heer Meuter was vicevoorzitter Wholesale Banking van ABN AMRO tot 2005. Nu vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij lid van de Raad van Commissarissen van TD. Tevens is de heer Meuter voorzitter van het Bestuur van de Stichting Continuïteit van Vistaprint.
Mr. N.A. Mourits (1947) is lid van Vereniging Aegon sinds 2012. Van 2000 tot 2011 was de heer Mourits directeur van de NVA, de Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs en Financiële Dienstverleners. Daaraan voorafgaand was de heer Mourits directeur van (de dienst) Gemeentebelastingen Amsterdam en tevens directeur van de toenmalige Sluis- Brug- en Havengelddienst, later Binnenwaterbeheer Amsterdam. De heer Mourits maakt deel uit van de Geschillencommissie en is actief in de Commissies Advocatuur, BOVAG en Notariaat. 
  Mr. J.S. van der Woude (1963) Mevrouw Van der Woude is sinds 1 februari 2019 secretaris van het Bestuur.
M.J. Rider (1963) is lid van Vereniging Aegon en van het Bestuur sinds 2017. De heer Rider is lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van Aegon N.V.
Prof.dr. E.M. Sent (1967) is lid van Vereniging Aegon sinds 2010. Sinds 2004 is zij hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds juni 2011 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Daarvoor was zij Research Fellow van het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) te Wassenaar en Assistant/Associate Professor aan de University of Notre Dame in Indiana, USA. Voorts was zij Visiting Scholar aan de London School of Economics in London, UK. Daarnaast is zij lid van de Raden van Toezicht van Karakter, Introdans en Atria, lid van het Curatorium van de Wiardi Beckman Stichting en redacteur van het Journal of Institutional Economics.
Prof.mr. V.P.G. de Serière (1949) is vanaf 2015 lid van de Vereniging Aegon en is sindsdien tevens lid van het Bestuur. De heer De Serière is als of counsel verbonden aan Allen & Overy in Amsterdam, gespecialiseerd in bank- en effectenrecht. Hij is daarnaast hoogleraar vermogensrechtelijke aspecten van effectenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van het Nijmeegse Instituut voor Financieel Recht. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van IMC B.V. en tevens is hij lid van de Vereniging OOM / Aegon. Ook is hij bestuurder van een culturele stichting.

J.W.Th. van der Steen (1954) is lid van Vereniging Aegon sinds 2017 en werd in 2018 als lid van het Bestuur benoemd. De heer Van der Steen is commissaris en adviseur. Zo is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van BinckBank N.V. en Princess Sportsgear & Travel B.V., vicevoorzitter van Amsterdam RAI B.V., bestuurslid van Stadhold Insurances Luxemburg S.A. en adviseur van Aon Groep Nederland B.V. Tevens is hij bestuurslid van de Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouw Orkest te Amsterdam. Tot 2014 was de heer Van der Steen in diverse internationale functies bij Aon Corporation werkzaam en tot 2006 voorzitter van de directie van Aon Groep Nederland B.V. Daarvoor werkte hij bij ING Bank.

Mr. M.J. Tijssen (1957) is lid van Vereniging Aegon sinds 2018. Mevrouw Tijssen heeft tot 2007 gewerkt bij ABN AMRO in diverse functies. Zij is in 2009, als grondlegger, gestart in de Fintech-wereld met Five Degrees, een IT aanbieder in core banking systems. Daarnaast is zij vanaf 2014 vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Univé Coöperatie en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Univé Schade NV.
H.A. van der Til (1956) is lid van Vereniging Aegon sinds 2010. De laatste tien jaar van zijn loopbaan was hij voornamelijk werkzaam in de functiegebieden financiën (planning & control) en operaties (plannen, beleid en operationele gereedheid). In de rang van generaal-majoor der mariniers vervulde hij van juni 2007 tot aan het eind van zijn loopbaan op 1 januari 2012 verschillende functies bij het NAVO-hoofdkwartier in Afghanistan en bij het Ministerie van Defensie te Den Haag. Voordien bekleedde hij diverse operationele en staffuncties in binnen- en buitenland bij het Korps Mariniers en het Commando Zeestrijdkrachten in Den Helder. Hij is voorzitter van het bestuur van de Stichting De Reensche Compagnie, die in Hoogezand 180 huurwoningen voor senioren beheert.
  Mr. E. Friese (1962) is lid van Vereniging Aegon en van het Bestuur sinds 2020. De heer Friese is voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon N.V 

bijgewerkt mei 29 2020