Pad::

Stemrecht

Het door Vereniging Aegon onder normale omstandigheden uit te oefenen stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aegon N.V., berekend op basis van het aantal uitstaande stemgerechtigde aandelen (exclusief de door Aegon N.V. ingekochte eigen aandelen), bedraagt thans circa 14,4%.

In geval van een bijzondere aanleiding is het stemrecht van Vereniging Aegon (voor een beperkte periode van maximaal zes maanden per bijzondere aanleiding) 32,6%.

bijgewerkt september 1 2015