Pad::

Stemrecht

Het onder normale omstandigheden door de Vereniging uit te oefenen stemrecht op de gewone aandelen en de gewone aandelen B, berekend op basis van het aantal uitstaande stemgerechtigde aandelen (exclusief de door Aegon N.V. ingekochte eigen
aandelen), bedroeg per 31 december 2019 ongeveer 14,74% (was per 31 december 2018 ongeveer 14,35%).

In het geval dat zich een "bijzondere aanleiding" voordoet, kan het stemrecht van de Vereniging voor de duur van maximaal zes maanden worden uitgeoefend voor het volledige aantal beschikbare stemmen, dat per 31 december 2019 ongeveer
32,64% bedroeg (per 31 december 2018 eveneens 32,64%).

bijgewerkt juni 9 2020