Pad::

Aegon trekt alle preferente aandelen in

februari 15 2013

Vereniging Aegon en Aegon N.V. hebben overeenstemming bereikt over het intrekken van alle preferente aandelen Aegon, nu nog allemaal in bezit van Vereniging Aegon.

Hierdoor krijgt Aegon een eenvoudiger kapitaalstructuur en behoudt het bedrijf ook onder de nieuwe Europese solvabiliteitseisen een kapitaal-basis van hoge kwaliteit. De Vereniging wordt door de overeenkomst in staat gesteld haar schuld aanzienlijk te reduceren.

Alle preferente aandelen zullen worden omgeruild voor contanten en gewone aandelen. De waarde van de preferente aandelen – met een boekwaarde van EUR 2,1 miljard – is bepaald op EUR 1,1 miljard. De Vereniging ontvangt van Aegon EUR 83 miljoen aan dividend op de preferente aandelen en EUR 400 miljoen in contanten, plus het equivalent van EUR 655 miljoen in gewone aandelen.

De Vereniging geeft haar voorkeursrechten met betrekking tot dividenden en uitkering bij liquidatie op. Daarnaast wordt het stemrecht van de Vereniging onder normale omstandigheden teruggebracht van de huidige 22,1% tot circa 14,9%.

Hierdoor komen stemrecht en economisch eigendom met elkaar in balans. De Vereniging behoudt het recht om 32,6% stemrecht uit te oefenen onder bijzondere omstandigheden.

Wim van den Goorbergh, voorzitter van Vereniging Aegon: "De overeenkomst onderstreept de bijzondere rol die de Vereniging heeft om de belangen van alle stakeholders van Aegon te behartigen. Bovendien stelt de transactie de Vereniging in staat haar schuld aanzienlijk te beperken. En hoewel de Vereniging afstand doet van haar positie als preferente aandeelhouder, willen wij de gelegenheid te baat nemen om onze verbondenheid met Aegon voor de lange termijn opnieuw te bevestigen."

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht.