Pad::

  • Vereniging Aegon Faciliteert Eur 3 Miljard Kernkapitaal Voor Aegon N.V.

Vereniging Aegon Faciliteert Eur 3 Miljard Kernkapitaal Voor Aegon N.V.

oktober 28 2008

Vereniging AEGON maakt onder verwijzing naar het heden door AEGON N.V. uitgegeven persbericht bekend dat zij met de Nederlandse overheid een extra kapitaalbuffer van EUR 3 miljard voor AEGON N.V. is overeengekomen.

Vereniging AEGON zal het bedrag van EUR 3 miljard aanwenden voor een investering in door AEGON N.V. uit te geven effecten zonder stemrecht.

Vereniging AEGON participeert in deze transactie in het kader van haar statutaire doelstelling, te weten het op evenwichtige wijze behartigen van de directe en indirecte belangen van AEGON N.V. en daarmee in een groep verbonden maatschappijen, van verzekerden, van medewerkers, van aandeelhouders en van andere relaties van deze maatschappijen.

Gepubliceerd door: Vereniging Aegon