Announcements of Vereniging Aegon

(scroll voor Nederlands)

Statement published on 17 August 2023

On 16 August 2023, the members of Vereniging Aegon resolved to instruct the board of Vereniging Aegon, subject to the board’s fiduciary duties, to vote all of Vereniging Aegon’s common shares and common shares B (based on one vote per 40 common shares B) at Aegon’s extraordinary general meetings of 29 and 30 September 2023
in favor of the redomiciliation of Aegon N.V. to Bermuda. In case of any queries, please send an email to the secretariat of the Vereniging Aegon at secretariaatverenigingaegon@aegon.nl

Verklaring gepubliceerd op 17 augustus 2023

Op 16 augustus 2023 hebben de leden van de Vereniging Aegon besloten het bestuur van Vereniging Aegon te instrueren om, met inachtneming van de fiduciaire plichten van het bestuur, op de buitengewone algemene vergaderingen van Aegon op 29 en 30 september 2023 te stemmen op alle gewone aandelen en gewone
aandelen B van de Vereniging Aegon (op basis van één stem per 40 gewone aandelen B) voor de zetelverplaatsing van Aegon N.V. naar Bermuda.

Voor vragen kunt u zich per e-mail richten tot het secretariaat van de Vereniging Aegon: secretariaatverenigingaegon@aegon.nl

_______________________

Statement published on June 30, 2023

Vereniging Aegon has taken note of the press release of today 30 June 2023 by Aegon regarding the change of group supervision from De Nederlandsche Bank to the Bermuda Monetary Authority and the related proposed redomiciliation of Aegon N.V. to Bermuda (the “Proposed Redomiciliation”).

After having carefully considered the reasons of the Proposed Redomiciliation and the proposed structure and governance of Aegon Ltd., in view of its fiduciary duties the Board of Vereniging Aegon supports the Proposed Redomiciliation and intends to vote in favour of it at two successive Extraordinary General Meetings of Shareholders of Aegon. This support is subject to a favourable resolution by the general meeting of members of the Vereniging Aegon, and will therefore be tabled for a vote by the members.

In case of any queries, please send an email to the Secretariat of the Vereniging Aegon at secretariaatverenigingaegon@aegon.nl

Nederlandse versie

Vereniging Aegon heeft kennisgenomen van het door Aegon uitgebrachte persbericht van vandaag 30 juni 2023 over de wijziging van het groepstoezicht van De Nederlandsche Bank naar de Bermuda Monetary Authority en de daarmee samenhangende voorgenomen zetelverplaatsing van Aegon N.V. naar Bermuda (de “Voorgenomen Zetelverplaatsing”)

Na zorgvuldige overweging van de redenen voor de Voorgestelde Zetelverplaatsing en van de voorgestelde inrichting en governance van Aegon Ltd., heeft het bestuur van de Vereniging met inachtneming van haar fiduciaire plichten het voornemen om de Voorgenomen Zetelverplaatsing te steunen en de intentie om vóór te stemmen op twee opeenvolgende algemene vergaderingen van aandeelhouders van Aegon. Deze voorgenomen steun is onderworpen aan de instemming van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Aegon en zal daarom aan de leden worden voorgelegd.

Indien u vragen hebt, kunt u zich per e-mail wenden tot het secretariaat van de Vereniging Aegon via secretariaatverenigingaegon@aegon.nl.

_______________________

Statement published on November 28, 2022

On 21 November 2022, the members of Vereniging Aegon voted to instruct the board of Vereniging Aegon, subject to the board’s fiduciary duties, to vote all of Vereniging Aegon’s common shares and common shares B (based on one vote per 40 common shares B) at Aegon N.V.’s next extraordinary general meeting in favor of Aegon N.V. selling its business operations in the Netherlands to ASR Nederland N.V. (the “Buyer”) for cash consideration and a 29.9% share interest in the Buyer (the “Transaction”). Following such vote of the members of Vereniging Aegon, the board of Vereniging Aegon is obligated, pursuant to the terms of a voting undertaking agreement, dated 27 October 2022, between Aegon N.V. and Vereniging Aegon, and subject to the board’s fiduciary duties, to vote all of such shares in favor of the Transaction.

In case of any queries, please send an email to the secretariat of the Vereniging Aegon at secretariaatverenigingaegon@aegon.nl

_______________________

Statement published on October 27, 2022

Vereniging Aegon has taken note of the press release of today (27th October 2022) by Aegon regarding a proposed combination of its Dutch businesses with the business of a.s.r. (the "Proposed Combination").

Click here for Aegon's press release

After having carefully considered the merits of the Proposed Combination in view of its fiduciary duties, the Board of Vereniging Aegon supports the Proposed Combination and intends to vote in favour of it at an Extraordinary Meeting of Shareholders of Aegon to be held on 18th January 2023. The Board's support is subject to a favourable resolution by its general meeting of members.

In case of any queries, please send an email to the Secretariat of the Vereniging Aegon at secretariaatverenigingaegon@aegon.nl