Leden en bestuur

De algemene ledenvergadering van de Vereniging Aegon bestaat uit negentien leden. Deze leden hebben uiteenlopende maatschappelijke achtergronden.

Van deze negentien leden zijn zeventien leden onafhankelijk van Aegon N.V. Zij zijn niet als werknemer of als oud-werknemer aan Aegon N.V. of een van de aan Aegon N.V. gelieerde groepsmaatschappijen verbonden of verbonden geweest en evenmin zijn zij lid of lid geweest van de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur van Aegon N.V. De overige twee leden maken deel uit van de Raad van Bestuur van Aegon N.V.

Het Bestuur van de Vereniging telt zeven leden, waarvan vijf leden, inclusief de voorzitter en de vice-voorzitter, niet aan de Aegon N.V. verbonden zijn of zijn geweest. De overige twee leden zijn lid van de Raad van Bestuur van Aegon N.V.

Bestuur

 • Mr. L.J. Hijmans van den Bergh, voorzitter
 • Mr. M.J. Tijssen, vicevoorzitter
 • Mr. E. Friese
 • Mevr. T. Menssen
 • M.J. Rider
 • Prof.mr. V.P.G. de Serière
 • J.W.Th. van der Steen

Secretaris van het Bestuur

 • Mr. J.S. van der Woude

Overige leden

 • Ir. B.F. Dessing
 • Mr.drs. P.C.G. Glas
 • Drs. B.A. Jentink
 • Drs. Mevr. G. Luiten
 • Drs. H.J. Machielsen
 • Mr. drs. S.A. Martina
 • Prof.dr. P.L. Meurs
 • Drs. R.J. Meuter
 • Mr. N.A. Mourits
 • Drs. M. Snel
 • Drs. S. Struyck
 • R. Verkerk 
Biografieën leden

Ir. B.F. Dessing (1948) is lid van Vereniging Aegon sinds 2011. De heer Dessing was tot 2007 voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT). Nu vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij lid van de Raad van Commissarissen van SPF Beheer B.V., lid van de Raad van Commissarissen van ACTA Holding B.V., lid van de Raad van Commissarissen van Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V. en voorzitter van Stichting Nederlandse Hart Registratie.

Lard Friese

Mr. E. Friese (1962) is lid van Vereniging Aegon en van het Bestuur sinds 2020. De heer Friese is voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon N.V.

Mr.drs. P.C.G. Glas (1956) is lid van Vereniging Aegon sinds 2019. De heer Glas is per 2019 benoemd tot Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Daarvoor was hij 15 jaar watergraaf van Waterschap De Dommel en 6 jaar landelijk voorzitter van de Unie van Waterschappen. Daarnaast was hij tot 2019 lid van de Raad van Commissarissen van de NWB Bank.

Lodewijk Hijmans van den Bergh cr2.jpg

L.J. Hijmans van den Bergh (1963) is sinds 2021 lid van Vereniging Aegon en tevens lid van het Bestuurd. Op 29 november is hij benoemd tot voorzitter van het Bestuur. Tot 2020 was hij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Van 2009-2015 was hij Chief Corporate Governance Counsel en lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Ahold N.V. Thans bekleedt Mr. Hijmans van den Bergh een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies bij o.a. HAL Holding N.V., BE Semiconductor Industries N.V. en Stichting Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

alice-jentink-cr2 copy.jpg

Drs. B.A. Jentink (1974) is lid van Vereniging Aegon sinds 2021. Zij is partner bij strategisch communicatiebureau Comprehensive Strategies, waarbij zij zich richt op het adviseren van financial services en tech organisaties en ondernemingen. Daar voorafgaand was mevrouw Jentink verantwoordelijk voor het aansturen van de communicatie en stakeholder engagement van Euronext N.V. en de ontwikkeling van communicatiestrategieën bij verschillende organisaties in de financiële sector, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

gitta-luiten-cr2.jpg

G. Luiten (1968) is Partner Cultuur & erfgoed bij BMC. Daarvoor was zij onder meer wethouder in de gemeente Hardenberg, directeur van het Mondriaan Fonds en werkte ze bij het Ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en het Rijksmuseum Amsterdam. Tevens was zij voorzitter van de Vereniging van Europese kunstfondsen, lid van de Visitatiecommissie Publieke Omroep (commissie-Rinnooy Kan) en het Ambassadeursnetwerk Glazen Plafond 2007. Ze vervulde verschillende toezichthoudende functies, onder meer bij de Design Academy Eindhoven, de Netherlands–China Art Foundation en van de Werkgeversvereniging Kunst en Cultuur.

Drs. H.J. Machielsen (1960) is lid van Vereniging Aegon sinds 2017. Hij was tot 2012 Chief Financial Officer van Eneco N.V. Nu vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij voorzitter van het bestuur van stichting pensioenfonds Nedlloyd, lid van de Raad van Toezicht voor de bedrijfstak pensioenfonds Nederlandse Groothandel, niet-uitvoerend bestuurder van De Nationale APF en lid van Raad van Toezicht van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

image2ln41.png

Mr. drs. S.A. Martina (1976) is lid van Vereniging Aegon sinds 2021. Hij is sinds september 2023 actief als President Europe & North America bij het Nieuw-Zeelandse bedrijf Zespri International. Daarvoor was hij 19 jaar werkzaam bij The Greenery in verschillende commerciële en managementrollen waarvan de laatste 8 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur.  Ook neemt de heer Martina zitting in de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Loterij en in diverse maatschappelijke organisaties zoals de “Agnites Vrolik Prijs” van de Universiteit Utrecht en de “Global People Awards”.

thessa-menssen-cr2.jpg

Ir. T. Menssen (1967) is lid van de vereniging Aegon sinds 2021. Eerder was ze lid van de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf Rotterdam en de Koninklijke BAM groep. Ze is lid van de raad van commissarissen bij Alliander, Ordina en FMO. Daarnaast is ze lid van de raad van toezicht bij Het Scheepvaartmuseum, Kröller Müller Museum en het Marin.
In 2013 werd ze uitgekozen als Topvrouw van het jaar.

Prof. dr. P.L. Meurs (1953) is lid van Vereniging Aegon sinds 2012. Zij is hoogleraar Bestuur in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit. Mevrouw Meurs vervult daarnaast diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies, met name in de zorg. Ze is buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam, lid van de Raad van Toezicht van ArtEZ, en lid van de RvC van de Parnassiagroep. Sinds 1 januari 2019 is zij tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van het Prins Bernard cultuurfonds. Zij was tot 1 februari 2013 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,. Tot augustus 2015 was zij voorzitter van het Bestuur van ZonMw. Van 1 januari 2015 tot 1 juni 2019 was zij voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Tot mei 2020 was zij lid van de Raad van Toezicht van Amsterdam UMC.

Drs. R.J. Meuter (1947) is lid van Vereniging Aegon sinds 2012. De heer Meuter was vicevoorzitter Wholesale Banking van ABN AMRO tot 2005. Nu vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij lid van de Raad van Commissarissen van TD Bank N.V en STC - KNRM B.V.

Mr. N.A. Mourits (1947) is lid van Vereniging Aegon sinds 2012. Van 2000 tot 2011 was de heer Mourits directeur van de NVA, de Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs en Financiële Dienstverleners. Daaraan voorafgaand was de heer Mourits directeur van (de dienst) Gemeentebelastingen Amsterdam en tevens directeur van de toenmalige Sluis- Brug- en Havengelddienst, later Binnenwaterbeheer Amsterdam. De heer Mourits maakt deel uit van de Geschillencommissie en is actief in de Commissies Advocatuur, BOVAG en Notariaat.

M.J. Rider (1963) is lid van Vereniging Aegon en van het Bestuur sinds 2017. De heer Rider is lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van Aegon N.V.

Prof.mr. V.P.G. de Serière (1949) is lid van de Vereniging Aegon sinds 2015 en is tevens lid van het Bestuur. De heer De Serière is als of counsel verbonden aan Allen & Overy in Amsterdam, gespecialiseerd in bank- en effectenrecht. Hij is daarnaast hoogleraar vermogensrechtelijke aspecten van effectenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van het Nijmeegse Instituut voor Financieel Recht. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van IMC B.V. en tevens is hij lid van de Vereniging OOM/Aegon. Ook is hij bestuurder van een culturele stichting..

menno-snel-cr2.jpg

M. Snel (1970) is voorzitter van NOGEPA, de brancheorganisatie van Nederlandse olie- en gassector. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Royal IHC en bij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook is hij voorzitter van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, de sociaal-liberale denktank gelieerd aan D66. Menno Snel is van huis uit monetair econoom en werkte eerder in zijn carrière als topambtenaar bij het Ministerie van Financiën, was de Nederlandse bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington en CEO van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank). Menno was lid van het kabinet Rutte-3 als Staatssecretaris van Financiën. 

J.W.Th. van der Steen (1954) is lid van Vereniging Aegon sinds 2017 en werd in 2018 als lid van het Bestuur benoemd. De heer Van der Steen is commissaris en adviseur. Zo is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van BinckBank N.V., Princess Sportsgear & Travel B.V. en van Coöperatie DELA, vicevoorzitter van Amsterdam RAI B.V. en bestuurslid van Stadhold Insurances Luxemburg S.A. Tevens is hij ambassadeur van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Tot 2014 was de heer Van der Steen in diverse internationale functies bij Aon Corporation werkzaam en tot 2006 was hij voorzitter van de directie van Aon Groep Nederland B.V. Daarvoor werkte hij bij ING Bank.

sheila-struyck-cr2.jpg

Drs. S. Struyck (1965) is lid van Vereniging Aegon sinds 2021. Sheila is vanaf 2014 venture partner en co-founder bij NBI Impact Investors. Daarnaast is zij commissaris bij Meatless BV (sinds 2021) en bij Elho BV (sinds 2016). Ze is sinds 2019 gecertificeerd Non-Executive Director via het INSEAD IDP programma. Haar carriere is een combinatie van executive ervaring (oa global CMO Philips Consumer Lifestyle en Lid Execom Europcar in Parijs) en (co) founding bedrijven zoals Beagle Marketing Agency en het Alexander Monro Ziekenhuis. In 2020 ontving zij het diploma superior culinary arts op Le Cordon Bleu in Parijs. Sheila is gespecialiseerd in impact (klimaat) investeren en heeft zich gespecialiseerd in ‘plant-forward en plantbased.

Mr. M.J. Tijssen (1957) is sinds 2018 lid van Vereniging Aegon. Mevrouw Tijssen heeft tot 2007 gewerkt bij ABN AMRO in diverse functies. Zij is in 2009, als grondlegger, gestart in de Fintech-wereld met Five Degrees, een IT aanbieder in core banking systems. Daarnaast is zij vanaf 2014 vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Univé Coöperatie en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Univé Schade NV. Per januari 2020 is zij niet uitvoerend bestuurslid van Aavishkaar group (AVSM) te India, een impact investeerder en per maart 2020 tevens van ORTEC B.V.

rob-verkerk-cr2.jpg

Luitenant-generaal der mariniers b.d. R. Verkerk (1960) is lid van de Vereniging Aegon sinds 2022. De heer Verkerk was tot 2017 commandant van de Koninklijke Marine en tot 2012 commandant van het Korps Mariniers. Thans vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij voorzitter van Nederland Maritiem Land (de koepelorganisatie van de maritieme sector), voorzitter van de Raad van Toezicht van MARIN (het maritieme research instituut van Nederland) en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Koninklijke Defensie Musea.    

 

 

Mr. J.S. van der Woude (1963) Mevrouw Van der Woude is sinds 1 februari 2019 secretaris van het Bestuur.