Over ons

Doelstelling

Vereniging Aegon behartigt als aandeelhouder op evenwichtige wijze de directe en indirecte belangen van Aegon N.V. en daarmee in een groep verbonden maatschappijen, verzekerden, medewerkers, aandeelhouders en andere relaties.

Geschiedenis

Vereniging Aegon is een vereniging naar Nederlands recht. Tot 1983 droeg zij de naam 'Vereniging AGO'. Vereniging Aegon ontstond door demutualisatie van AGO Onderlinge Levensverzekeringen in 1978, waarmee Vereniging AGO de enige aandeelhouder werd van AGO Holding N.V.

Leden en bestuur

De algemene ledenvergadering van de Vereniging Aegon bestaat uit negentien leden. Deze leden hebben uiteenlopende maatschappelijke achtergronden.

Stemrecht

Het onder normale omstandigheden door de Vereniging uit te oefenen stemrecht op de gewone aandelen en de gewone aandelen B, berekend op basis van het aantal uitstaande stemgerechtigde aandelen (exclusief de door Aegon N.V. ingekochte eigen aandelen), bedroeg per 31 december 2021 ongeveer 15,39% (was per 31 december 2020 ongeveer 14,82%).

Rooster van aftreden

Juridische structuur

Vereniging Aegon is een vereniging naar Nederlands recht.

Statuten

Persberichten