Stemrecht

Het onder normale omstandigheden door de Vereniging uit te oefenen stemrecht op de gewone aandelen en de gewone aandelen B, berekend op basis van het aantal uitstaande stemgerechtigde aandelen (exclusief de door Aegon N.V. ingekochte eigen aandelen), bedroeg per 31 december 2021 ongeveer 15,39% (was per 31 december 2020 ongeveer 14,82%).

Gewone aandelen en gewone aandelen B hebben hetzelfde stemrecht omdat zij elk dezelfde nominale waarde hebben: één stem per aandeel. Op grond van de Stemrechtregeling is het stemrecht beperkt tot één stem voor elke veertig gewone aandelen B. In het geval dat zich een "bijzondere aanleiding" voordoet, kan het stemrecht van de Vereniging voor de duur van maximaal zes maanden worden uitgeoefend voor het volledige aantal beschikbare stemmen, dat per 31 december 2021 ongeveer 32,64% bedroeg (per 31 december 2020 eveneens 32,64%).

Stemverslag van Vereniging Aegon N.V. tijdens de Algemene Vergadering van Aegon N.V. gehouden op 31 mei 2022

Download (PDF)

Agendapunt Voorstel Uitgebrachte stem

2.2

Remuneration Report 2021

adviserende stem vóór

2.3

Adoption of the Annual Accounts 2021

vóór

2.4

Approval of the final dividend 2021

vóór

     

3.1

Release from liability for the members of the Executive Board for their duties performed during 2021

vóór

3.2

Release from liability for the members of the Supervisory Board for their duties performed during 2021

vóór

     

4.2

Reappointment of Ms. Corien Wortmann-Kool as member
of the Supervisory Board

vóór

4.3

Appointment of Ms. Karen Fawcett as member of the Supervisory Board

vóór

     

5.1

Proposal to cancel common shares and common shares B

vóór

5.2

Authorization of the Executive Board to issue common shares with or without pre-emptive rights,/p>

vóór

5.3

Authorization of the Executive Board to issue shares in connection with a rights issue

vóór

5.4

Authorization of the Executive Board to acquire shares in the Company

vóór