Vereniging Aegon

Verklaring gepubliceerd op 17 augustus 2023

Over Vereniging Aegon

Vereniging Aegon heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van Aegon N.V. en alle daarbij betrokkenen. Het onder normale omstandigheden uit te oefenen stemrecht bedraagt circa 14,82%. Vereniging Aegon heeft zestien leden, met diverse achtergronden.

Lees meer

Historie

Vereniging Aegon is een vereniging naar Nederlands recht. Zij droeg tot 1983 de naam 'Vereniging AGO' en ontstond in 1978 door de demutualisatie van AGO Onderlinge Levensverzekeringen, waarmee Vereniging AGO de enige aandeelhouder werd van AGO Holding N.V.

Lees meer

Stemrecht

Het onder normale omstandigheden door de Vereniging uit te oefenen stemrecht op de gewone aandelen en de gewone aandelen B, berekend op basis van het aantal uitstaande stemgerechtigde aandelen, bedroeg per 31 december 2020 ongeveer 14,82%. 

Lees meer

Leden en bestuur

De algemene ledenvergadering van de Vereniging Aegon bestaat uit negentien leden. Deze leden hebben uiteenlopende maatschappelijke achtergronden.Lees meer

Contact

Vereniging Aegon
P.O. Box 202
2501 CE The Hague
The Netherlands