Doelstelling

Vereniging Aegon behartigt als aandeelhouder op evenwichtige wijze de directe en indirecte belangen van Aegon N.V. en daarmee in een groep verbonden maatschappijen, verzekerden, medewerkers, aandeelhouders en andere relaties.

Vereniging Aegon doet dit in hoofdzaak door effecten Aegon N.V. te bezitten en de daaraan verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uit te oefenen. Haar inkomsten bestaan uit opbrengsten uit deze effecten.

In 2007 heeft Vereniging Aegon een nevendoelstelling ontwikkeld, op grond waarvan zij de Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V. heeft opgericht en daarnaast partner is geworden van de International Longevity Centre-Nederland (zie Nevendoelstelling).


Vereniging Aegon heeft besloten een maatschappelijk programma, dat zich richt op de armoedeproblematiek, met ingang van 2020 te ondersteunen. Het initiatief 'Van Schulden naar Kansen' tracht huishoudens structureel uit een situatie van armoede te halen, veroorzaakt door problematische schulden, door middel van het verhogen van de financiĆ«le zelfredzaamheid van de deelnemers (zie Nevendoelstelling).

De volledige doelomschrijving van Vereniging Aegon is te vinden in artikel 3 van haar statuten.